Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Lagändringar om barn som bevittnat brott

Meddelandeblad från Socialstyrelsen presenterar förändringarna.

För att förstärka stödet och rättigheterna för barn som bevittnar brott av och mot närstående personer har riksdagen beslutat om ändringar och tillägg i SoL och brottsskadelagen. Ändringarna presenteras i ett meddelandeblad, som bland annat betonar kommunernas ansvar för att stödja barn som bevittnat brott.

Meddelandebladet behandlar ändringar i socialtjänstlagen (2001:453, SoL) och i brottsskadelagen (1978:413) som träder i kraft den 15 november 2006. Ändringar och tillägg
har gjorts i 5 kap. 11 § SoL och i 1, 4 a och 5 §§ brottsskadelagen.1

Meddelandebladet kan laddas hem från Socialstyrelsens hemsida.