Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Sverige fällt av FN:s människorättskommitté

Avvisningen av Mohammed Alzery var brott mot förbud mot tortyr

Avvisningen av Mohammed Alzery till Egypten i mars 2001 var ett brott mot det internationella förbudet mot tortyr. Det fastslår FN:s människorättskommitté, som följer efterlevnaden av FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter.

Kommittén kritiserar Sverige för att man avvisade Alzery och en annan egyptisk medborgare till Egypten, där de båda riskerade tortyr. Behandlingen under själva avvisningen, som skedde med stöd av amerikanska agenter får också kritik.

Mohammed Alzerys fall har drivits av Svenska Helsingforskommittén för mänskliga rättigheter. Sverige har tidigare kritiserats av FN:s tortyrkommitté för samma händelse.