Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Trettiotvå nya advokater

Advokatsamfundets styrelse antog nya ledamöter av samfundet.

Vid sitt sammanträde den 9–10 november beslöt Advokatsamfundets styrelse att bevilja inträde i samfundet åt 32 sökande.

Lista med de nya advokaterna