Justitiekansler Göran Lambertz kritiserar chefsåklagare Stefan Bergman för bristande objektivitet i målet mot advokat Thomas Martinson 2003.

Martinson åtalades för att ha tvättat pengar efter det så kallade Arningenrånet. Ett av åklagarens viktigaste vittnen tog under utredningen tillbaka sina uppgifter. Detta fick inte Martinson veta. Uppgiften kom dock fram på annat sätt under rättegången, och Martinson friades.

Göran Lambertz säger till Ekot att åklagaren ska vara objektiv under förundersökningen, och att han borde ha lämnat över uppgifterna som hade betydelse för den åtalades försvar.