Anslagen till rättsväsendet ligger fast från höstens budget. Budgeten innebär framför allt en stor satsning på polisen, men också kriminalvården och domstolsväsendet tillförs mer pengar. Dessutom anslår regeringen 47 miljoner extra till Åklagarmyndigheten. Enligt justitieministern är detta nödvändigt för att svara mot satsningen på polis och andra delar av rättskedjan.