Advokaten och folkpartistiske riksdagsmannen Jan Ertsborn har fått i uppdrag att utreda insolvenslagstiftningen. Regeringen vill åstadkomma en effektivare process för företagsrekonstruktion, som ger möjlighet för företag med goda framtidsutsikter att rekonstrueras, medan olönsamma företag avvecklas.

Jan Ertsborn ska också föreslå ett system för skuldnedsättning för företagare.