Anna Skarhed och Anne Ramberg
Anna Skarhed och Anne Ramberg på Hildary i april.

– Ta inte bort domarutbildningen, utan öka och utvidga den. Det gör att domstolarna får ett gott rekryteringsunderlag, men det ger också värdefulla erfarenheter till jurister som ska arbeta i andra delar av rättsväsendet och näringslivet.

Så sammanfattade justitierådet Anna Skarhed sina förslag till framtidens domarutbildning när hon gästade Hildary i Stockholm den 16 april.

Anna Skarhed har på regeringens uppdrag tillsammans med sekreteraren Helena Josefsson utrett domarutbildningen. Förslagen presenteras i promemorian En mer öppen domarutbildning (DS 2007:11) som överlämnades till justitieministern i början av april.

Utredningens direktiv handlade delvis om hur man skulle kunna minska domarutbildningen och i stället få kompetenta jurister från andra sektorer att söka domartjänster. Men Anna Skarhed fann att domarutbildningen redan dragits ned kraftigt sedan mitten av 1990-talet. I stället för att dra ner bör man utbilda fler unga jurister, menar hon.

– Jag brukar tala om notarietjänstgöringen som en slags AT-tjänst för jurister, ett sätt att få praktiska erfarenheter efter den teoretiska utbildningen, sa Anna Skarhed till deltagarna i sammankomsten.

Läs mer om utredningens förslag på regeringens hemsida.

Den 18 januari 2006 startades Nätverket Hilda, med namn efter dagens namnsdagsbarn. Hilda består av ett trettiotal av landets ledande kvinnliga jurister. I gruppen finns bland annat advokater, domare, åklagare, generaldirektörer och poliser. Programförklaringen från mötet blev att nätverket Hilda ska vara ett nätverk för att stödja kvinnor i deras professionella utveckling inom advokatkåren och rättsväsendet. Målet är att skapa förutsättningar för kvinnor att utvecklas i respektive yrke och därmed öka antalet kvinnliga chefer och delägare. Som ett av flera initiativ har lunchklubbar startats i Stockholm, Göteborg och Malmö. Strävan är att kvinnliga yrkesverksamma jurister skall finna en gemensam mötesplats för att sammanträffa en gång i månaden.

Läs mer om Hilda.