Justitierådet Anna Skarhed har idag, den 4 april, överlämnat promemorian En mer öppen domarutbildning (Ds 2007:11) till justitieminister Beatrice Ask.

Skarhed lämnar en rad förslag för att säkra tillgången på skickliga domare i framtiden. Bland annat vill hon ha fler utbildningsplatser i domstolarna. Dessutom föreslås att även jurister utan notariemeritering ska unna antas till domarutbildningen i hovrätt och kammarrätt.

Grunden för domarutbildningen ska ligga kvar, men Anna Skarhed vill öka flexibiliteten, så att domare under utbildning ska kunna välja friare hur de vill lägga upp de olika momenten. Dessutom bör såväl de praktiska som de teoretiska delarna av domarutbildningen förbättras.

Arbetet med att bredda rekryteringen av domare bör fortsätta, och domartjänsterna marknadsföras mer. Skarhed vill också ge fler etablerade jurister möjlighet att adjungera i överrätt. Slutligen ska domarrekryteringen förbättras, bland annat genom införandet av en ny Domarnämnd.

Läs mer