Nu har också Örebros kvinnliga jurister fått en mötesplats. Det första Hildarymötet hölls den 27 mars på Stora Hotellet. 23 advokater och andra jurister hade samlats för lunch, föredrag och diskussion.

Talare vid det första mötet var advokat Lena Blixt, vice chefsåklagare Pia Åsberg och rådmannen Carina Asplin. Utifrån sina olika perspektiv berättade de om karriär, yrkesval och jämställdhet.

Fler Hildaryluncher i Örebro planeras, men ännu är inga datum bestämda.

Hildaryträffen bekostades delvis av Advokatsamfundets mellersta avdelning, som beslutat att arbeta aktivt för att förbättra jämställdheten i advokatkåren. Förutom att stödja Hildary kommer avdelningen också att betala avgiften för de advokater och biträdande jurister som deltar i konferensen Kvinna - Jurist: våga vilja vara chef den 27 april.