Följ lusten och grip möjligheterna när de kommer i stället för att karriärplanera. Det budskapet gick som en röd tråd genom dagen när Nätverket Hilda inbjöd till konferens om kvinnligt ledarskap i advokatkåren och rättsväsendet.

Brigitte Mral
Professor Brigitte Mral

Brigitte Mral, professor i retorik, inledde eftermiddagen. Hon forskar kring mäns och kvinnors olika språkliga kulturer.

Brigitte Mral gav konkreta tips på hur kvinnor kan öka sin pondus i arbetslivet. Det handlar till exempel om att undvika ord som ”kanske” och ”lite” i sina inlägg vid sammanträdesbordet. Att tala högt, men lugnt och med lågt tonläge och påstå saker i stället för att fråga var andra uppmaningar till nuvarande och blivande chefer.

Systembolagets VD Anitra Steen frågades ut av moderatorn Annika Ström Melin. Steeen berättade om hur hon klarat perioden av mediestorm runt Systembolaget, och vad som ger henne glädje i chefskapet. Mycket handlar om att se medarbetarna lyckas, och att se resultat av arbetet, sa Anitra Steen.

Glädje och engagemang var också återkommande begrepp i den avslutande paneldebatten. I panelen fanns Brottsoffermyndighetens generaldirektör Margareta Bergström, advokat Catharina Wikloff, länspolismästare Ulrika Herbst och Ekobrottsmyndighetens generaldirektör Gudrun Antemar. Moderatorn Annika Ström Melin frågade och fördelade ordet.

Paneldeltagarna var eniga om att könsblandade grupper fungerar bättre än enkönade. Dessutom är kvinnorna halva mänskligheten, och vi måste ta tillvara den kompetens som finns också i den halvan, påpekade Gudrun Antemar.

Visst behöver man ändra på rutiner och strukturer för att unga kvinnor ska vilja ta steget till chefsrollen, menade paneldeltagarna. Men det krävs också en insats från kvinnorna själva.

Fullsatt på Rival. 
Drygt 270 kvinnor fyllde salongen på Rival vid Mariatorget i Stockholm

Fakta om Hilda
Hilda är ett nätverk för att stödja kvinnor i deras professionella utveckling inom advokatkåren och rättsväsendet. Målet är att skapa förutsättningar för kvinnor att utvecklas i respektive yrke och därmed öka antalet kvinnliga chefer och delägare. I nätverket ingår ett trettiotal av landets ledande kvinnliga jurister, bland andra advokater, domare, åklagare, generaldirektörer och poliser. Hilda skapades vid ett möte på Advokatsamfundets kansli den 18 januari, och fick sitt namn efter dagens namnsdagsbarn. Konferensen Våga vilja vara chef är ett av Hildas aktuella projekt. De två övriga är lunchklubbarna Hildary och mentorsprogrammet Sofia.

Läs mer om Hilda.