Svea hovrätt håller förhandlingar i sammanlagt 18 salar i fyra olika fastigheter. Förhållandena skiljer sig åt mellan salarna, och det kan vara bra för ombud att planera förhandlingen utifrån vilken sal den ska hållas i.

Nu har Svea hovrätt tagit fram en promemoria om de olika salarna, med bland annat information om teknisk utrustning.

Läs promemorian.