Nu är det dags för nästa sammankomst, som äger rum måndagen den 16 april
kl. 12 00 på Arnoldshuset, Birger Jarlsgatan 20. Vi inleder med lunch och kaffe.

Observera: Ny lokal!

Anna Skarhed berättar om sin utredning angående den framtida domarutbildningen.

Antalet platser är begränsat.

Bindande anmälan sker genom att skicka e-post till
charlott.vahlberg@advokatsamfundet.se och genom inbetalning av 150 kr (inklusive moms) på bg 5957-8278 (glöm inte att ange ditt namn).

Sista dag för anmälan är den 12 april 2007.

Den 18 januari 2006 startades Nätverket Hilda, med namn efter dagens namnsdagsbarn. Hilda består av ett trettiotal av landets ledande kvinnliga jurister. I gruppen finns bland annat advokater, domare, åklagare, generaldirektörer och poliser. Programförklaringen från mötet blev att nätverket Hilda ska vara ett nätverk för att stödja kvinnor i deras professionella utveckling inom advokatkåren och rättsväsendet. Målet är att skapa förutsättningar för kvinnor att utvecklas i respektive yrke och därmed öka antalet kvinnliga chefer och delägare. Som ett av flera initiativ har lunchklubbar startats i Stockholm, Göteborg och Malmö. Strävan är att kvinnliga yrkesverksamma jurister skall finna en gemensam mötesplats för att sammanträffa en gång i månaden.

Läs mer om Hilda.