Program

12.30-13.00 Registrering och kaffe, Hotell Rival (Mariatorget), Stockholm

13.10-13.20 Välkomstanförande: Anne Ramberg, Advokatsamfundets generalsekreterare

13.20-14.30 Retorik och ledarskap – ur ett kvinnligt perspektiv: Brigitte Mral, professor i retorik vid Örebro universitet

14.30-15.00 Kaffe

15.00-15.45 Chef i med- och motgång: Anitra Steen, VD Systembolaget

15.45-17.15 Panelsamtal på temat Chefsskapets möjligheter och utmaningar
Medverkande: Gudrun Antemar, generaldirektör Ekobrottsmyndigheten, Stockholm, Ulrika Herbst, länspolismästare, Karlstad, Margareta Bergström, generaldirektör Brottsoffermyndigheten, Umeå, Catharina Wikloff, advokat, Göteborg

17.15-19.00 ca Mingel med lättare buffé och dryck

Moderator: Annika Ström Melin, journalist och författare

Mer information om konferensen

Nätverket Hilda initierades den 18 januari 2006 för att skapa en mötesplats och stödja kvinnor inom advokatkåren och rättsväsendet i deras yrkesutveckling. Ett trettiotal av landets ledande kvinnliga jurister (bland andra advokater, domare, åklagare, generaldirektörer och poliser) ingår i nätverket. Målet är att skapa förutsättningar för kvinnor i rättsväsendet att utvecklas i sitt yrke och öka antalet kvinnliga chefer och delägare.

Mer information om Hilda