Stockholms tingsrätter har blivit färre. Några av tingsrätterna har även bytt namn och fått nya lokaler.

Det var den första april som reformen genomfördes. Handens tingsrätt och Huddinge tingsrätt slås samman och bildar den nya Södertörns tingsrätt. En ny tingsrätt blir också Attunda tingsrätt som tidigare bestod av Sollentuna och Södra Roslags tingsrätt.

De tingsrätter som behåller sitt namn och blir kvar är Stockholms, Nacka, Norrtälje, Solna, samt Södertälje tingsrätt. Men Stockholms tingsrätt blir betydligt mindre och i stort sett bara hälften så stor som tidigare, med 375 nämndemän istället för 606.

Ett av skälen till sammanslagningen är att jämna ut skillnaderna när det gäller handläggningstider mellan tingsrätterna så att allmänheten får ett likvärdigt bemötande oavsett tingsrätt.