Idag får alla läsare av den sydafrikanska dagstidningen the Mail & Guardian en bilaga om situationen i Zimbabwe, ”A new Zimbabwe”. Redaktör för bilagan har varit Gugulethu Moyo, mediarådgivare kring södra Afrika åt International Bar Association, IBA.

Bilagan innehåller bland annat en lång artikel om Zimbabwes rättsväsende, och en intervju med domare Richard Goldstone. Richard Goldstone är en av ordförandena för IBA:s ”Human Rights Institute”. Han har tidigare varit ledamot av det demokratiska Sydafrikas författningsdomstol och chefsåklagare för krigsförbrytartribunalerna för Rwanda och före detta Jugoslavien.

Mail & Guardians bilaga finns också på nätet. 

A New Zimbabwe