Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Straffen vid våldsbrott oftast i nedre delen av straffskalan

Åklagarmyndighetens kartläggning av påföljder vid våldsbrott presenterad.

Fler dömdes till fängelse 2005 än år 2000, men den genomsnittliga strafftiden minskade något. Kvinnor får lindrigare påföljder än män, och unga straffas lindrigare än äldre. Generellt används en ganska liten del av straffskalorna vid våldsbrott, och påföljderna ligger oftast i den nedre fjärdedelen av skalan.

Detta är några av slutsatserna i Åklagarmyndighetens kartläggning om påföljdspraxis vid våldsbrott. Utredarna har studerat sammanlagt 2 285 tingsrättsdomar och 333 hovrättsdomar från år 2000 och 2005. Brottsrubriceringarna är misshandel, grov misshandel, grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning, olaga hot, grovt olaga hot samt rån och grovt rån.

Åklagarmyndighetens kartläggning har genomförts på regeringens uppdrag.

Hela rapporten eller en sammanfattning kan laddas ner från Åklagarmyndighetens hemsida.

Till Åklagarmyndighetens sida.