Tomas Bergström
Stockholmsavdelningen
Advokatbyrån Slawinski HB
Torstenssonsgatan 12
114 56 STOCKHOLM

Kaarli H Eichhorn
Utlandsavdelningen
Clifford Chance LLP
Avenue des Scarabees 9
BE-1000 BRYSSEL

Christina Griebeler
Utlandsavdelningen
Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB
Wildunger Strasse 9
DE-60487 FRANKFURT AM MAIN

Anna Heurlin
Västra avdelningen
Advokatfirman Gunilla Johansson AB
Box 124
432 23 VARBERG

Carina Lindberg
Mellersta avdelningen
Advokatfirman Lars Berlin AB
Box 284
746 26 BÅLSTA

Johan Rosén
Östra avdelningen
Johan Roséns Juridiska Byrå
Box 229
598 23  VIMMERBY

Kristofer Selvin
Västra avdelningen
Wistrand Advokatbyrå
Lilla Bommen 1
411 04 GÖTEBORG

Christin Serlow
Stockholmsavdelningen
Wistrand Advokatbyrå
Box 7543
103 93 STOCKHOLM

Carin Wiberg
Västra avdelningen
MAQS Law Firm Advokatbyrå AB
Box 11918
404 39 GÖTEBORG

Magnus Wiktorson
Västra avdelningen
Advokatfirman NORDIA Göteborg HB
Box 53084
400 14 GÖTEBORG


Registrerade EU-advokater

Alexander Reid, Solicitor
Ashurst Advokatbyrå AB
Box 55564
102 04 STOCKHOLM


Utträdda ledamöter

Petra Andersson, Stockholm per den 3 maj 2007
Pernilla Carlsson, Stockholm per den 16 april 2007
Olof Hellström, Umeå per den 15 april 2007
Henrik Landström, Göteborg per den 16 april 2007
Magnus Larsson, Malmö per den 15 april 2007
Karin Nordborg, Stockholm per den 16 april 2007
Katrin Salwén, Stockholm per den 23 april 2007
Sara Schwalbe, Stockholm per den 3 maj 2007
Christian Swartling, Stockholm per den 20 april 2007
Johan Widholm, Stockholm per den 10 april 2007
Johan Wisenborn, Stockholm per den 30 april 2007
 
Upphävning av EU-registrering

Jesper Anhøj, Malmö per den 3 maj 2007

Avlidna ledamöter

Rune Ek, Uppsala den 16 mars 2007
Hans Pedersen, Täby den 7 april 2007