– Det är egentligen transitotrafiken som man är intresserad av att bevaka. Så varför kan man då inte nöja sig med att övervaka den trafiken och låta den övriga trafiken vara, frågade fredsforskaren Wilhelm Agrell.

–Om någon under de senaste åren har ringt ett telefonsamtal till USA eller England så har det varit möjligt att avlyssna. Vad vi vill göra är att reglera avlyssningen, sade HG Wessberg, statssekreterare på Försvarsdepartementet.

– Källskyddet vittrar  i det här landet, när man via vanlig lag underminerar grundlagen, ansåg Agneta Lindblom Hultén, ordförande i Journalistförbundet.

Magnus Graner, statssekreterare på Justitiedepartementet, berättade att diskussioner pågår mellan regeringspartierna om det konkreta innehållet i propositionen. Flera av deltagarna på tribunalen tolkade det som att tidningsredaktionernas skydd i det slutgiltiga förslaget kommer att stärkas. Men några detaljer om diskussionen ville inte Magnus Graner gå in på.

– Merparten av de åtgärder som vi föreslår för att möta den grova brottsligheten är proportionerliga, sade Magnus Graner.

– Det går inte att skydda demokratin med odemokrati, sade Agneta Lindblom Hultén.