I skriften beskrivs de viktigaste besluten som trätt i kraft runt halvårsskiftet.

Till Viktigare lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2007.