Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Domstolar testar videofilmade förhör

Projektet En modernare rättegång rullar vidare. Den första december började åtta domstolar med filmade förhör och nytt teknikstöd.

Nu har Domstolsverket tagit nästa steg i projektet En modernare rättegång. Den första december började tingsrätterna i Eksjö, Kalmar, Örebro, Växjö, Linköping, Norrköping och Jönköping samt Göta hovrätt i Jönköping att testa systemet med filmning och uppspelning av förhör.

Från och med den första november 2008 är det meningen att alla förhör i tingsrätterna ska videofilmas. Hovrätten ska sedan i allmänhet kunna grunda sitt avgörande på samma material som tingsrätten, alltså de filmade förhören, istället för att hålla nya förhör. Genom reformen vill lagstiftaren markera att tyngdpunkten i rättskipningen ska ligga i tingsrätten.