Nu har Domstolsverket tagit nästa steg i projektet En modernare rättegång. Den första december började tingsrätterna i Eksjö, Kalmar, Örebro, Växjö, Linköping, Norrköping och Jönköping samt Göta hovrätt i Jönköping att testa systemet med filmning och uppspelning av förhör.

Från och med den första november 2008 är det meningen att alla förhör i tingsrätterna ska videofilmas. Hovrätten ska sedan i allmänhet kunna grunda sitt avgörande på samma material som tingsrätten, alltså de filmade förhören, istället för att hålla nya förhör. Genom reformen vill lagstiftaren markera att tyngdpunkten i rättskipningen ska ligga i tingsrätten.