CCBE, Rådet för advokatsamfund i EU, delade den 27 november ut sitt första ”Human Rights Award” till den internationella organisationen Advokater utan gränser.

I motiveringen sägs bland annat att Advokater utan gränser ”bidrar till att skapa jämlika samhällen, där lagen och rättssystemet ska skydda de mest sårbara. Advokater utan gränsers främsta strategi är att arbeta för rättstillgänglighet.”

Advokater utan gränser grundades 1992, och har på senare år drivit projekt bland annat i Kongo, Burundi, Östtimor och Sudan.

Läs mer om Advokater utan gränser på organisationens internationella hemsida eller på organisationens svenska sida.