Madeleine Kleberg är docent, medieforskare och lärare vid Institutionen för medier och kommunikation vid Stockholms universitet. Hon talade under rubriken ”Ledare i blåsväder – mediernas privatisering av kvinnor”.

Klebergs intresse för mediebilden av kvinnor i ledande positioner väcktes av en artikel om fallet Anita Hill och Clarence Thomas i USA. Clarence Thomas skulle 1991 utses till domare i USA:s högsta domstol. Hans tidigare student och kollega Anita Hill vittnade då i ett senatsförhör om hur han utsatt henne för sexuella trakasserier tio år tidigare. Hills vittnesmål fick flera andra kvinnor att träda fram och berätta om liknande erfarenheter.

Trots att Thomas var den anklagade har statsvetaren Nancy Fraser visat att medierna glorifierade honom. I medierapporteringen blev Anita Hill den skyldiga, den som gjort fel. Studien väckte många tankar hos Madeleine Kleberg.
– Jag började fundera över vad som händer när kvinnor träder ut i offentligheten från en mindre synlig position, sa hon vid Hildaryträffen.

Madeleine Kleberg har intresserat sig för några fall där kvinnliga politiker hamnat i mediestormen: Mona Sahlin som köpte blöjor och choklad på regeringskortet, Maria Borelius som anlitat en ”svart” barnflicka. Båda fallen visar på ett typiskt drag i mediernas rapportering om kvinnor med makt, menade Madeleine Kleberg.
– Kvinnor domesticeras och placeras i familjelivet av medierna, sa Madeleine Kleberg.
Kvinnor får också betydligt mindre utrymme i nyhetsrapporteringen.

Vad kan vi göra åt det här, frågade en deltagare.
– Ökad medvetenhet om mediernas arbetssätt, och att försöka obstruera det arbetssättet, svarade Kleberg.

Den sneda könsfördelningen på ledande positioner går igen överallt i samhället, så också på universitetet. Men Madeleine Kleberg försöker påverka på sin institution.
– Jag försöker gjuta mod i och visa de unga kvinnorna att det handlar om strategier och självförtroende. Och när fler kvinnor får makt över sin egen arbetssituation och att förändra den tror jag ändå att det blir bättre.