Till tjänsten som chefredaktör söker vi en erfaren och driven journalist med ett starkt intresse för samhällsfrågor och som är väl förtrogen med tidningsproduktion. I arbetet ingår att ansvara för tidskriftens utveckling, såväl redaktionellt som ekonomiskt. Du deltar i alla delar av tidningsproduktionen, från artikelskrivande till att slutgodkänna de färdiga sidorna. I arbetet ingår även att arbeta med tidskriftens webbplats.

Du kommer att bevaka och rapportera om en yrkeskår i snabb utveckling. Vi berättar konkret om de vardagsnära frågorna för advokatkåren. Samtidigt som vi sakligt och analyserande beskriver de stora förändringarna i Sverige och i omvärlden.

Du är en idérik och självgående journalist med journalistutbildning på högskolenivå. Du bör ha goda kunskaper om juridik och rättsväsendet. Du har givetvis mycket god språkkänsla och behärskar engelska väl. Du kan arbeta självständigt. Du har god social kompetens och
trivs med många personliga kontakter.

Tjänsten är en tillsvidareanställning. Tidskriften Advokatens redaktion är belägen på Advokatsamfundets kansli på Djurgården i Stockholm. I redaktionen ingår ytterligare en heltidsanställd journalist, som också ansvarar för samfundets webbplats.

Tidskriften Advokaten, som kommer ut med nio nummer per år, är en av Sveriges viktigaste tidskrifter inom rättsområdet. Advokaten ges ut av Sveriges advokatsamfund och är en facktidskrift som skildrar advokatens vardag och rättsväsendets utveckling i stort. Upplagan (TS-kontrollerad) uppgår till 7.000.

Välkommen med din ansökan inklusive betyg, arbetsprover samt referenser senast den 15 februari. Ange löneanspråk och tidigaste tillträdesdag.

Urvalsprocessen sker fortlöpande. Skicka din ansökan till Tidskriften Advokaten, Box 273 21,
102 54 Stockholm. Märk din ansökan ”chefredaktör”.

För mer information kontakta: Chefredaktör Tom Knutson tel 08-459 03 25, tom.knutson@advokatsamfundet.se eller besök www.advokatsamfundet.se