Direktivet ska underlätta den fria rörligheten av tjänster inom EU, och omfattar även advokater.

EU:s medlemsstater har nu tre år på sig att implementera direktivet.

Läs tjänstedirektivet på engelska

Läs tjänstedirektivet på franska