Regeringen utsåg i går, måndag den 4 juni, länspolismästaren Anders Danielsson till generaldirektör och chef för Säkerhetspolisen från och med den 11 juni 2007.

Anders Danielsson avlade jur.kand-examen 1980 och tingsmeriterades vid Uppsala tingsrätt. Han genomgick polischefsutbildning 1982-84 och har också utbildats några månader under 1993 vid FBI National Academy i USA. Anders Danielsson är därutöver utbildad som reservofficer.
 
Anders Danielsson har arbetat som polisintendent vid Säkerhetspolisen 1990-91 och vid Rikskriminalpolisen 1992-97, där han bland annat var chef för kriminalunderrättelsetjänsten. Under 1998-99 var han chef för polisbyrån vid Rikspolisstyrelsen och under 1999-2002 chef för utvecklings- och strategienheten.
 
Sedan 2002 har Anders Danielsson varit länspolismästare vid Polismyndigheten i Skåne.

Anders Danielsson har deltagit i ett antal statliga utredningar, bland annat som expert i polisrättsutredningen 1991 och polisdatautredningen 2000. Han är sedan 2006 särskild utredare i utredningen om en polisutbildning för framtiden.