Försvarsutskottet godkände idag regeringens förslag om försvarsunderrättelseverksamheten. Det innebär bland annat att Försvarets radioanstalt, FRA, ska få genomföra signalspaning oavsett om signalerna överförs via radiovågor eller i kabel.

Propositionen omfattar dels en ny lag om signalspaning, dels ändringar av ändringar i lagen om försvarsunderrättelseverksamhet. Försvarsunderrättelseverksamheten får i fortsättningen ske mot yttre hot i stället för som tidigare yttre militära hot och verksamheten får bara avse utländska förhållanden.
 
Även konstitutions- och justitieutskotten har godkänt propositionen. Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet säger nej till förslaget och vill var för sig att det ska avslås av riksdagen. Eftersom konstitutionsutskottet har förklarat att regeringsformens regler om att ett ärende kan förklaras vilande gäller för den föreslagen kan de tre oppositionspartierna tillsammans skjuta på lagändringarna i ett år.