Idag, den första juni, lanseras Högsta domstolens nya webbplats, med information till allmänhet, massmedia och rättsväsendet.

På webbplatsen finns bland annat:

• Högsta domstolens vägledande avgöranden från och med 2003
• information om aktuella förhandlingar
• presentation av justitieråden, Högsta domstolens domare
• meddelade prövningstillstånd och information om begäran av förhandsavgöranden
• information om Högsta domstolens verksamhet, organisation och historia
• vanliga frågor och svar om Högsta domstolen

Högsta domstolens webbplats har adressen www.hogstadomstolen.se