De tre migrationsdomstolarna dömer olika. Det visar Domstolsverkets egen kartläggning av dömandet under det sista kvartalet 2006.

Enligt undersökningen är bifallsfrekvensen i asylmål vid domstolen i Göteborg 38 procent, i Malmö 27 procent och i Stockholm 20 procent.

Det finns också stora skillnader i hur ofta det hålls muntliga förhandlingar. Enligt Domstolsverket beror dessa skillnader på att den asylsökande begär muntlig förhandling mycket oftare i Göteborg än i Stockholm.

Domstolsverkets analys av statistiken pekar på flera förklaringar till skillnaderna. En är att de asylsökande som får sina fall prövade delvis har olika ursprungsländer vid de tre domstolarna. Migrationsdomstolen i Göteborg har till exempel haft en större andel ärenden som rör iranier och irakier än Stockholm. Andra faktorer som sägs spela roll är hur gamla ärenden man prövat, i vilken omfattning Migrationsverket bifallit överklagandena och hur ofta man håller muntlig förhandling.

Kartläggningen är en del i en löpande utvärdering av migrationsdomstolarna. För att uppnå en enhetlig praxis har domstolarna skapat en gemensam databas, och organiserat erfarenhetsutbyte i olika former. Fler vägledande avgöranden från Migrationsöverdomstolen antas också kunna öka likformigheten.

Tidskriften Advokaten skrev i nummer 2 2007 om skillnaderna mellan migrationsdomstolarna. Kartläggningen bekräftar den bild som gavs i artiklarna.

Till Advokatens artiklar om migrationsdomstolarna

Läs pressmeddelande och ladda hem rapporten från Domstolsverkets hemsida