Tomas Nilsson är född 1951 och arbetar huvudsakligen med brottmål, bland annat ekobrottmål. Tomas Nilsson har arbetat som advokat sedan 1983 och på advokatbyrån Sju advokater sedan den bildades 1990.

– Advokatsamfundet har en viktig roll att ständigt, med kompetens och oräddhet, värna rättssäkerhetsfrågorna och slå vakt om rättsstaten, säger Tomas Nilsson.

Han ser fram emot det nya uppdraget, som han ska kombinera med fortsatt verksamhet som brottmålsadvokat.

– Advokater spelar allt oftare en framträdande roll i samhällslivet. Det gäller såväl i kommersiella sammanhang som i ärenden som rör enskilda personer. Det är därför väldigt stimulerande att, tillsammans med andra, få företräda advokaterna, sammanfattar Tomas Nilsson.

Tomas Nilsson tog sin jur. kand.-examen 1976. Han har arbetat som tingsnotarie vid Södra Roslags tingsrätt och som hovrättsfiskal i Svea hovrätt, och blev advokat 1980. Han föreläser på kurser vid bland annat Stockholms universitet, Advokatsamfundet och Domstolsverket. 2006 valdes han till vice ordförande i Advokatsamfundet.

Tomas Nilsson efterträder advokat Stefan Lindskog som ordförande. Stefan Lindskog har varit ordförande i Advokatsamfundet sedan den 1 juli 2004.

Till pressmeddelande och pressbild.