Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

2008

 • 27 november 2008
  Nätattacker riktas mot advokater Den riktade nätbrottsligheten blir allt mer sofistikerad. I dag är det inte ovanligt att advokater utsetts för riktade attacker, så kallad ”spear phishing”.
 • 27 november 2008
  Timkostnadsnormen fastställd I dag tog regeringen beslut om ny timkostnadsnorm för juridiska biträden. Höjningen följde som väntat Domstolsverkets rekommendation med en uppräkning på 23 kronor eller 2,13 procent.
 • 26 november 2008
  Debatten om FRA-lagen tecken på bristande rättskultur Vilka slutsatser bör man dra om framtidens grundlag med avstamp i den nya signalspaningslag som träder i kraft vid årsskiftet? Den frågan ställdes vid ett seminarium den 24 november.
 • 26 november 2008
  Polisen befarar 780 miljoner i underskott under 2009 Polisen väntas få ett underskott på 780 miljoner kronor nästa år, trots tidigare aviserade höjningar av anslagen. Samtidigt höjs anslagskrediten.
 • 25 november 2008
  Prisad studie av skydd mot brottsförebyggande åtgärder Juridikstudenten Håkan Sellman tilldelades på måndagskvällen 2008 års Midander-Lönnstipendium, om 25 000 kronor, för sitt examensarbete i juridik om fri- och rättigheter.
 • 25 november 2008
  Oenighet om personskademål Samarbetet mellan försäkringsbolag och ombud vid personskaderegleringar fungerar allt bättre, enligt försäkringsbolagen. Det som fungerade illa förr fungerar ännu sämre i dag, kontrar advokaterna.