Nu finns en broschyr om arvsregler och testamenten på regeringens webbplats.  Arv - kortfattad information om ärvdabalken innehåller kortfattad information om huvudreglerna i ärvdabalken.

Ladda ner eller beställ broschyren