Den första juli trädde som vanligt en rad nya lagar och förordningar i kraft. Bland annat ändrades bestämmelserna om påföljder för psykiskt störda lagöverträdare. En annan förändring är att kraven för att kunna förverka brottsvinster sänkts.

Läs mer i regeringens skrift Viktigare lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2008, som finns att ladda ner eller beställa på regeringens webbplats.

Viktigare lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2008