Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

december

  • 02 december 2008
    Bildt ger svar om Europadomstolen ”Sverige verkar aktivt för att säkerställa att Europadomstolen kan fortsätta sin viktiga uppgift som yttersta garant för upprätthållandet av de mänskliga rättigheterna.”
  • 02 december 2008
    Lågt förtroende för domstolarna Bara sex av tio svenskar har ett stort förtroende för domstolarna. Det visar ett betänkande från Förtroendeutredningen, som överlämnas till justitieminister Beatrice Ask i dag, den 2 december.
  • 01 december 2008
    Juriststudenter ger råd på nätet ”Projure” ett sätt att komma närmare verkligheten