Överenskommelsen, som kallas European Supervision Order (ESO) och som togs vid ett möte mellan EU:s justitieministrar den 28 november i år, innebär att den brottsmisstänktes hemland övertar övervakningen och beläggandet med eventuella restriktioner, som förbud mot att resa och förbud mot att ta kontakt med vittnen, etcetera.

Hittills har många EU-länder tenderat att hålla kvar utländska brottsmisstänkta i häkte i väntan på rättegång i högre grad än inhemska då man trott att flyktbenägenheten bland utländska brottsmisstänkta skulle vara större. ESO syftar bland annat till att öka det rättsliga förtroendet mellan medlemsländerna samt att försvara rätten till frihet och att främja alternativ till att hålla människor häktade. ESO anses generellt inte gälla grov brottslighet.  

Men vid vissa mindre allvarliga brott ska hemlandet ta över ansvaret för sina medborgare från och med nyåret; till exempel vid korruptionsmisstankar, rasistiska brott och främlingsfientlighet. Vad gäller det senare rådde oenighet mellan medlemsstaterna att inkludera den typen av brott i ESO, då vissa länder ansåg att det skulle strida mot den egna lagstiftningen – vilket dock löstes med en kompromiss som ger medlemsländerna möjlighet att deklarera avsteg från just den delen.

Ministrarna tog vid mötet i november även formellt beslut om ett tidigare lagförslag angående terrorism, rasism och xenofobi, och bekräftade överenskommelsen från april 2008 att alla medlemsländer ska kriminalisera uppmaning till terrorism samt radikalisering och rekrytering till terrorism.

Läs hela rapporten här.