Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Axel Calissendorff kunglig juridisk rådgivare

Advokat Axel Calissendorff, före detta ordförande för Advokatsamfundet och delägare i Roschier Advokatbyrå i Stockholom, har utsetts till ny hovauditör.

Hovautidtören har till uppgift att hantera kungafamiljens förmögenhets- och familjerättsliga frågor men också användningen av bilder på kungafamiljen och andra kungliga symboler.

Uppdraget som hovauditör ska Axel Calissendorff sköta på deltid, vid sidan om advokatverksamheten i byrån, med start från den 1 januari 2009, enligt ett pressmeddelande från hovet.