Hovautidtören har till uppgift att hantera kungafamiljens förmögenhets- och familjerättsliga frågor men också användningen av bilder på kungafamiljen och andra kungliga symboler.

Uppdraget som hovauditör ska Axel Calissendorff sköta på deltid, vid sidan om advokatverksamheten i byrån, med start från den 1 januari 2009, enligt ett pressmeddelande från hovet.