De civila utredarna får höga betyg i Radners utredning. Han har intervjuat åklagare, rotelchefer och polisära förundersöknings-ledare på flera myndigheter och har dragit slutsatsen att de civila utredarna tillfört polisen ny kunskap.

Nu föreslår Radner att de civila utredarna ska få ökade befogenheter, genom att bland annat kunna hålla så kallade anhållandeförhör och slutdelge förundersökningar. Men Polisförbundet reserverar sig mot de föreslagna lagändringarna, och menar att rättssäkerheten riskeras då yrkesgrupperna blandas samman.

Jusek, som organiserar många av de civila utredarna, vill gå än ett steg längre, och låta civila utredare såväl leda förundersökningar som fatta beslut om tvångsmedel.

Holger Radners rapport bereds nu inom Rikspolisstyrelsen.

Läs mer på polisens sajt.