En grupp studenter i den ideella föreningen Projure besökte den 28 november Advokatsamfundet. Projure startade sommaren 2007 av en grupp studenter på juris kandidat-programmet i Uppsala. Föreningen erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning via Internet.

Idag är 17 studenter, alla med minst fyra terminers studier bakom sig, aktiva som rådgivare. Varje student besvarar tre till fyra frågor i månaden. Rådgivarna möts också någon gång i månaden för att diskutera svåra frågar och stödja varandra. Arbetet är helt ideellt. Totalt strömmar det in runt hundra frågor i månaden från hela landet.

Studenterna i föreningen betonar att de inte ser sig som konkurrenter till advokaterna. Snarare vill de vara en brygga mellan allmänheten och advokatkåren. De hänvisar i sin verksamhet ofta till advokater och andra yrkesverksamma jurister. För rådgivarna ger arbetet välkommen praktisk erfarenhet.

Läs mer på Projures hemsida