Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Mänskliga rättigheterna 60 år idag

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna jubilerar

Idag, den 10 december, är det 60 år sedan Förenta Nationernas generalförsamling 1948 antog och kungjorde en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna.

Läs mer om firandet och om de mänskliga rättigheterna på regeringens webbplats www.manskligarattigheter.gov.se

Läs tidskriften Advokatens temanummer om de mänskliga rättigheterna!