Idag, den 10 december, är det 60 år sedan Förenta Nationernas generalförsamling 1948 antog och kungjorde en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna.

Läs mer om firandet och om de mänskliga rättigheterna på regeringens webbplats www.manskligarattigheter.gov.se

Läs tidskriften Advokatens temanummer om de mänskliga rättigheterna!