Sajten Rättegångsskolan.se riktar sig till den som vill veta hur en rättegång fungerar i Sverige. Främst är den tänkt att fungera i förberedande syfte för brottsoffer som kallats till rättegång, men även vittnen och brottsmisstänkta eller andra intresserade kan ha nytta av informationen.

På Rättegångsskolan.se kan man se filmer där var och en av rättens aktörer presenterar sin yrkesroll. Man kan även söka i en ordlista för att förstå rättens olika termer och begrepp.

Filmerna är indelade i ”Före rättegången”, ”under rättegången” och ”efter rättegången” samt en hel virtuell process angående en misstänkt misshandel. Det finns även ett avsnitt som berör konsekvenser efter en rättegång. Med ett enkelt klick kan man få filmerna textade. Man kan även ställa frågor och får svar om rättegången via sajten.

Medea Awards syftar till att uppmuntra användningen av digital multimedia i utbildning och kompetensutveckling. Att utmärkelsen gått till Rättegångsskolan motiveras med att sajten ”använder media på ett innovativt sätt för att lära ut ett ämne som annars skulle vara svårt att lära sig. Rättegångsskolan gör lärandet roligt och lätt – även för vuxna användare.”

På ett drygt halvår har sajten haft fler än 25 000 besökare, enligt sajtens projektledare Ulf Hjerppe, vilket visar att den också når ut.

Gå till Rättegångsskolan.se

Läs mer om Medea Awards här.