Regeringen beslutade i dag om ett uppdrag till länsstyrelserna att fortsätta främja och lämna stöd till insatser för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Totalt omfattar beslutet nära 32 miljoner kronor, varav drygt 28 miljoner går till regionala insatser i respektive länsstyrelse och mer än tre miljoner till länsstyrelsen i Östergötlands län för nationellt eller länsövergripande arbete.