Nu finns Advoketn nr 1 2008 ute på nätet.

Ur innehållet:

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg om varför vi borde få en gemensam högsta domstol

Gästkrönikören Sten Heckscher skriver om domstolarnas gemensamma uppgift

Fokus: Striden om upophovsrätten

Till Advokaten