Anders Perklev är sedan 2003 expeditions- och rättschef i Jordbruksdepartementet. För närvarande är han tjänstledig för att fullgöra uppdraget som särskild utredare i Straffnivåutredningen.

Anders Perklev förordnades till hovrättsassessor i Hovrätten över Skåne och Blekinge 1992. Samma år anställdes han i Regeringskansliet. Där har han  bland annat varit departementsråd och chef för Straffrättsenheten i Justitiedepartementet.