Intresset var stort inför Elisabeth Massi Fritz besök på Advokatsamfundets Hildarysammankomst den 4 februari. Hon berättade bland annat om sitt arbete som målsägandebiträde och advokat med inriktning mot hedersrelaterad brottslighet. Hon underströk vikten av att bli förordnad som målsägandebiträde i ett tidigt skede i en process för att kunna tillvarata klientens intressen på bästa sätt.