Åhörare vid seminariet
Svea hovrätts sal 10 blev fullsatt vid seminariet om en gemensam högsta domstol. Johan Hirschfeldt i mitten på främsta raden.

Frågan av en sammanslagning av de båda domstolsslagen har diskuterats till och från i många år. En av dem som engagerat sig i diskussionen är den avgående hovrättspresidenten Johan Hirschfeld. När redaktionskommittén för utgivande av en festskrift till Johan Hirschfeldt torsdagen den 31 januari inbjöd till ett seminarium var ämnet därför ”En gemensam högsta domstol”.

Torbjörn Andersson inledde seminariet med att redovisa skäl för och emot en sammanslagning av Högsta domstolen och Regeringsrätten.

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg argumenterade sedan bestämt för en sammanslagning av de båda högsta instanserna till en domstol.
– En sammanslagen högsta domstol skulle utgöra ett viktigt bidrag för att stärka domstolarnas ställning, sa hon bland annat.

Torbjörn Andersson, Anne Ramberg och Sten Heckscher.
Seminariets inledare, Torbjörn Andersson, Anne Ramberg och Sten Heckscher.

Regeringsrättens ordförande Sten Heckscher var av en annan mening. Enligt honom finns en rad skäl till att domstolarna inte bör slås samman. I stället bör domstolsslagen fortsätta att närma sig varandra, ansåg Heckscher, bland annat genom att domare byter arbetsplats mellan de båda domstolsslagen och genom att processordningarna närmar sig varandra.