Från vänster: Markku Ylönen, Ingimar Ingason, Henrik Rothe, Merete Smith och Anne Ramberg

Generalsekreterarna för de nordiska advokatsamfunden samlades i Stockholm den 4 januari för att diskutera gemensamma samfundsfrågor. Bland annat drogs riktlinjer upp inför ett kommande möte i Reykjavik, Island, den 25 – 26 april. Till det mötet är även representanter för advokatsamfunden i de baltiska länderna inbjudna. Frågor på agendan rör bland annat samfundens oberoende i framtiden, disciplinfrågor, avgifter med mera.