Handboken har tagits fram av Nationellt centrum för kvinnofrid på uppdrag av regeringen. Förhoppningen är att den ska bidra till att alla inom vården som kommer i kontakt med sexualbrottsoffer ska ha beredskap för att möta patientens medicinska, emotionella och rättsliga behov.

En av handbokens rekommendationer är att en fullständig undersökning och spårsäkring alltid ska ske när en patient berättar om sexuella övergrepp, oberoende av hur patienten ställer sig till frågan om polisanmälan. Patienter som initialt är tveksamma till att polisanmäla händelsen kan nämligen komma att anmäla i ett senare skede.

Handboken innehåller även en kortfattad guide med konkreta anvisningar för omhändertagande och spårsäkring. Genom ett samarbete med Statens kriminaltekniska laboratorium kommer guiden att finnas i varje så kallad spårsäkringssats, ett färdigförpackat låda med allt som behövs för spårsäkring vid underökning av sexualbrottsoffer inom sjukvården.