I en lagrådsremiss föreslår regeringen att den som är psykiskt sjuk och begår ett brott ska kunna dömas till fängelse. Idag är det förbjudet att döma den som begår brott under påverkan av psykisk störning till fängelse. Enligt förslaget ska detta dock kunna ske, om det finns synnerliga skäl.

Förslaget har tidigare fått hård kritik från Advokatsamfundet och fler andra tunga remissinstanser, till exempel Justitieombudsmannen. Advokatsamfundet ansåg i sitt remissvar bland annat att förslaget ”saknar långsiktiga och principiella överväganden och synes delvis vara en eftergift för starka opinioner”.

Läs Advokatsamfundets remissvar!