Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Advokat får ersättning för diskussion om överklagande

HD ändrar hovrättens dom.

Det var motiverat att besöka en klient i häktet för att diskutera ett eventuellt överklagande. Det fastslår Högsta domstolen, som ger en advokat rätt till ersättning om sammanlagt 4 181 kronor för besöket.

Den offentlige försvararen hade yrkat ersättning för att han besökt sin klient i häktet för att diskutera om häktningsbeslutet skulle överklagas. Enligt HD var detta motiverat med hänsyn till omständigheterna. Domstolen ändrar därmed hovrättens dom och godkänner ersättningen till advokaten.

Högsta domstolen mål Ö 1456-06.