Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Låt samkönade par gifta sig

Advokatsamfundet yttrar sig över utredningsförslag.

Advokatsamfundet tillstyrker förslagen i betänkandet SOU 2007:17 Äktenskap för par med samma kön – Vigselfrågor.

I sitt remissvar skriver samfundet bland annat att ”det särskilda värde, som de flesta menar vara förknippat med att vigas och vara förenade i ett äktenskap, skall såsom föreslås i betänkandet även stå till buds för två personer som har samma kön”.

Läs Advokatsamfundets remissvar.

Läs betänkandet.