Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Ny adress för varselblanketter

Nya rutiner för konkursförvaltare

Från och med 1 januari 2008 är Arbetsmarknadsverket med Arbetsmarknadsstyrelsen och Länsarbetsnämnderna en myndighet, Arbetsförmedlingen. Varselhanteringen är inne i ett övergångsskede för att från 1 april hanteras centralt inom myndigheten.
Alla varselblanketter skall tillsvidare skickas till Arbetsförmedlingen, Enheten för Af-stöd, Box 3000, 831 03 Östersund. Adressen kan komma att ändras från den första april.

Mer information finns på Arbetsförmedlingens hemsida

Varselblanketten skickas från 1 januari, 2008 till:
Arbetsförmedlingen Enheten för Af-stöd
Box 3000
831 03 Östersund